Program
ŠtrasburgPondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019294k

  Pondelok, 25. marca 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termín

Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

O-000015/2019

KomisiaLIBE

Termín

Ukončenie sezónnych zmien času

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Termín

Najnovší vývoj škandálu Dieselgate

Termín

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 26. marca 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Termín

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termín

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Termín

Ukončenie sezónnych zmien času

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Termín

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termín

Vnútorný trh s elektrinou

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termín

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Termín

Pripravenosť na riziká v sektore elektriny

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Termín

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Termín

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termín

Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Termín

Zmluvy o predajoch tovaru

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Termín

Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termín

Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termín

Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termín

Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Termín

Základné práva osôb afrického pôvodu

Termín

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termín

Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Rozpravy15:00 - 17:00

Spoločná rozprava - Absolutórium za rok 2017 (53 správ)

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termín

Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

A8-0097/2019
Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia v stredu)17:00 - 18:15

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termín

Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

A8-0097/2019
Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termín

Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Rozpravy (prípadne na konci hlasovania)18:15 - 24:00

Termín

Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termín

Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termín

Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Situácia v Alžírsku

Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou

Termín

Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Streda, 27. marca 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Všeobecný systém spotrebných daní

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Termín

Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termín

Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Rozpravy15:00 - 17:00

Termín

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termín

Hnojivé výrobky EÚ

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Trhy s finančnými nástrojmi

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Termín

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Termín

Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termín

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termín

Hnojivé výrobky EÚ

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Termín

Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Termín

Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termín

Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

Termín

Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Termín

Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)

Termín

Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Termín

Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového

Termín

Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Rozpravy (prípadne po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termín

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termín

Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termín

Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termín

Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Štvrtok, 28. marca 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termín

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termín

Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termín

Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termín

Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termín

Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termín

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termín

Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Termín

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Termín

Núdzová situácia vo Venezuele

Termín

Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku

Termín

Najnovší vývoj škandálu Dieselgate

Termín

Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Rozpravy15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie