Дневен ред
БрюкселСряда, 3 април 2019 г. - Четвъртък, 4 април 2019 г.221k

  Сряда, 3 април 2019 г.

Разисквания14:00 - 15:15

Възобновяване на сесията и ред на работа

Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз

Разисквания15:15 - 17:30

Дебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа

Разисквания17:30 - 24:00

Срок

Общи правила за вътрешния пазар на природен газ

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Срок

Европейски фонд за морско дело и рибарство

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Срок

Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Срок

Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Отношения между ЕС и Китай

Срок

Управление на безопасността на пътните инфраструктури

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 4 април 2019 г.

Разисквания08:30 - 10:50

Срок

Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Срок

Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:00 - 13:00

Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Срок

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Насоки за политиките на заетост на държавите членки

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Управление на отпадъците

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Срок

Общи правила за вътрешния пазар на природен газ

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Срок

Европейски фонд за морско дело и рибарство

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Срок

Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Срок

Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Срок

Управление на безопасността на пътните инфраструктури

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Срок

Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Срок

Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Срок

Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Срок

Повторна употреба на информацията в обществения сектор

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Срок

Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Срок

Минимално ниво на обучение на морските лица

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Срок

Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Срок

Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Последно осъвременяване: 3 април 2019 г.Правна информация