Dagsorden
BruxellesOnsdag den 3. april 2019 - Torsdag den 4. april 2019205k

  Onsdag den 3. april 2019

Forhandling14:00 - 15:15

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU

Forhandling15:15 - 17:30

Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid

Forhandling17:30 - 24:00

Frist

Fælles regler for det indre marked for naturgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Frist

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Frist

En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Frist

Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Forbindelserne mellem EU og Kina

Frist

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Torsdag den 4. april 2019

Forhandling08:30 - 10:50

Frist

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Frist

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:00 - 13:00

Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Frist

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Affaldshåndtering

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Frist

Fælles regler for det indre marked for naturgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Frist

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Frist

En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Frist

Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Frist

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Frist

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Frist

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Frist

Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Frist

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Frist

En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Frist

Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Frist

Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Forslag til beslutning jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Frist

Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Seneste opdatering: 3. april 2019Juridisk meddelelse