Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019223k

  Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Συζητήσεις14:00 - 15:15

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Συζητήσεις15:15 - 17:30

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Συζητήσεις17:30 - 24:00

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Προθεσμία

Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Σχέσεις ΕΕ-Κίνας

Προθεσμία

Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Συζητήσεις08:30 - 10:50

Προθεσμία

Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Προθεσμία

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:00 - 13:00

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Προθεσμία

Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Διαχείριση αποβλήτων

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Προθεσμία

Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Προθεσμία

Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Προθεσμία

Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Προθεσμία

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Προθεσμία

Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Προθεσμία

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Προθεσμία

Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Προθεσμία

Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Προθεσμία

Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου