Päevakord
BrüsselKolmapäev, 3. aprill 2019 - Neljapäev, 4. aprill 2019198k

  Kolmapäev, 3. aprill 2019

Arutelud14:00 - 15:15

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Arutelud15:15 - 17:30

Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle

Arutelud17:30 - 24:00

Tähtaeg

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tähtaeg

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Tähtaeg

Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tähtaeg

Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

ELi ja Hiina suhted

Tähtaeg

Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Neljapäev, 4. aprill 2019

Arutelud08:30 - 10:50

Tähtaeg

Üleeuroopaline personaalne pensionitoode

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Tähtaeg

Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:00 - 13:00

Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Tähtaeg

Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Jäätmekäitlus

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Autoveosektori muutustega kohanemine

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tähtaeg

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tähtaeg

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Tähtaeg

Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tähtaeg

Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Tähtaeg

Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tähtaeg

Üleeuroopaline personaalne pensionitoode

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Tähtaeg

Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tähtaeg

Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Tähtaeg

Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Tähtaeg

Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Tähtaeg

Meremeeste väljaõppe miinimumtase

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Tähtaeg

Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, mis käsitleb arvamuse palumist Euroopa Liidu Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

Tähtaeg

Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2019Õigusalane teave