Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis205k

  Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis

Debates14:00 - 15:15

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Debates15:15 - 17:30

Debates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven par Eiropas nākotni

Debates17:30 - 24:00

Termiņi

Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termiņi

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termiņi

Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termiņi

Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

ES un Ķīnas attiecības

Termiņi

Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Debates08:30 - 10:50

Termiņi

Viseiropas privāto pensiju produkts

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termiņi

Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:00 - 13:00

Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Termiņi

To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Atkritumu apsaimniekošana

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termiņi

Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termiņi

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termiņi

Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termiņi

Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Termiņi

Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termiņi

Viseiropas privāto pensiju produkts

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termiņi

Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termiņi

Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Termiņi

Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Termiņi

Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Termiņi

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termiņi

Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu

Termiņi

Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums