Agenda
BrusselWoensdag 3 april 2019 - Donderdag 4 april 2019206k

  Woensdag 3 april 2019

Debatten14:00 - 15:15

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Terugtrekking van het VK uit de EU

Debatten15:15 - 17:30

Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa

Debatten17:30 - 24:00

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Deadline

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Deadline

Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Deadline

Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Betrekkingen EU-China

Deadline

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Donderdag 4 april 2019

Debatten08:30 - 10:50

Deadline

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Deadline

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen11:00 - 13:00

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Deadline

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Afvalbeheer

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Deadline

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Deadline

Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Deadline

Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Deadline

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Deadline

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Deadline

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Deadline

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Deadline

Hergebruik van overheidsinformatie

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Deadline

Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Deadline

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Deadline

Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108. lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Deadline

Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2019Juridische mededeling