Porządek obrad
BrukselaŚroda, 3 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 4 kwietnia 2019 r.208k

  Środa, 3 kwietnia 2019 r.

Debaty14:00 - 15:15

Wznowienie sesji i porządek prac

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Debaty15:15 - 17:30

Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy

Debaty17:30 - 24:00

Termin

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termin

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termin

Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termin

Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Stosunki UE–Chiny

Termin

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 4 kwietnia 2019 r.

Debaty08:30 - 10:50

Termin

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termin

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:00 - 13:00

Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Termin

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Gospodarowanie odpadami

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termin

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termin

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termin

Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termin

Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Termin

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termin

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termin

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Europejski Fundusz Społeczny Plus

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termin

Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Termin

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie)

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Termin

Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Termin

Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termin

Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Termin

Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2019Informacja prawna