Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 3 aprilie 2019 - Joi, 4 aprilie 2019202k

  Miercuri, 3 aprilie 2019

Dezbateri14:00 - 15:15

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Retragerea Regatului Unit din UE

Dezbateri15:15 - 17:30

Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei

Dezbateri17:30 - 24:00

Termen

Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termen

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termen

Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termen

Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Relațiile dintre UE și China

Termen

Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 4 aprilie 2019

Dezbateri08:30 - 10:50

Termen

Un produs paneuropean de pensii personale

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termen

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

VOT urmat de explicarea voturilor11:00 - 13:00

Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Termen

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Gestionarea deșeurilor

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termen

Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termen

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termen

Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termen

Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Termen

Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termen

Un produs paneuropean de pensii personale

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termen

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Fondul social european Plus (FSE+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termen

Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Termen

Reutilizarea informațiilor din sectorul public

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Termen

Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Termen

Nivelul minim de formare a navigatorilor

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termen

Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Termen

Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Ultima actualizare: 3 aprilie 2019Notă juridică