Program
BruselStreda, 3. apríla 2019 - Štvrtok, 4. apríla 2019208k

  Streda, 3. apríla 2019

Rozpravy14:00 - 15:15

Pokračovanie schôdze a program práce

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Rozpravy15:15 - 17:30

Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy

Rozpravy17:30 - 24:00

Termín

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termín

Európsky námorný a rybársky fond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termín

Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termín

Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

Termín

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 4. apríla 2019

Rozpravy08:30 - 10:50

Termín

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termín

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:00 - 13:00

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Termín

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Nakladanie s odpadmi

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termín

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termín

Európsky námorný a rybársky fond

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Termín

Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termín

Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Termín

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termín

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Termín

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termín

Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Termín

Opakované použitie informácií verejného sektora

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Termín

Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Termín

Minimálna úroveň prípravy námorníkov

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termín

Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k pristúpeniu EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Termín

Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne oznámenie