Dnevni red
BruseljSreda, 3. april 2019 - Četrtek, 4. april 2019200k

  Sreda, 3. april 2019

Razprave14:00 - 15:15

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Izstop Združenega kraljestva iz EU

Razprave15:15 - 17:30

Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope

Razprave17:30 - 24:00

Rok

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Rok

Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Rok

Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Odnosi med EU in Kitajsko

Rok

Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Četrtek, 4. april 2019

Razprave08:30 - 10:50

Rok

Vseevropski osebni pokojninski produkt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Rok

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja11:00 - 13:00

Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Rok

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Ravnanje z odpadki

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Rok

Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Rok

Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Rok

Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Rok

Vseevropski osebni pokojninski produkt

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Rok

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Rok

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Rok

Ponovna uporaba informacij javnega sektorja

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Rok

Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Rok

Minimalna raven izobraževanja pomorščakov

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Rok

Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

Rok

Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Zadnja posodobitev: 3. april 2019Pravno obvestilo