Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 3 april 2019 - Torsdagen den 4 april 2019201k

  Onsdagen den 3 april 2019

Debatt14:00 - 15:15

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Det brittiska utträdet ur EU

Debatt15:15 - 17:30

Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid

Debatt17:30 - 24:00

Tidsfrist

Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Europeiska havs- och fiskerifonden

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Tidsfrist

Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tidsfrist

Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Förbindelserna mellan EU och Kina

Tidsfrist

Förvaltning av vägars säkerhet

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 4 april 2019

Debatt08:30 - 10:50

Tidsfrist

En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Tidsfrist

Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:00 - 13:00

Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet

A8-0185/2019

JURIAngel Dzhambazki

Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet

A8-0183/2019

JURIAngel Dzhambazki

Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet

A8-0184/2019

JURIAngel Dzhambazki

Tidsfrist

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0047/2019

 ***I

LIBESergei Stanishev

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A8-0177/2019

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Avfallshantering

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tidsfrist

Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

A8-0143/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Europeiska havs- och fiskerifonden

A8-0176/2019

 ***I

PECHGabriel Mato

Tidsfrist

Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tidsfrist

Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare

A8-0436/2018

 ***I

LIBEGérard Deprez

Tidsfrist

Förvaltning av vägars säkerhet

A8-0008/2019

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tidsfrist

En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

A8-0278/2018

 ***I

ECONSophia in 't Veld

Tidsfrist

Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

A8-0270/2018

 ***I

EMPLDavid Casa

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tidsfrist

Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Tidsfrist

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

A8-0438/2018

 ***I

ITRENeoklis Sylikiotis

Tidsfrist

Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet

A8-0389/2018

 ***I

PECHMarco Affronte

Tidsfrist

Minimikrav på utbildning för sjöfolk

A8-0007/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Tidsfrist

Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

A8-0181/2019

 ***I

REGIMirosław Piotrowski

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

A8-0356/2018

 ***I

LIBETanja Fajon

Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Tidsfrist

Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten

A8-0481/2018

ECONSophia in 't Veld

Senaste uppdatering: 3 april 2019Rättsligt meddelande