Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 15. dubna 2019 - Čtvrtek, 18. dubna 2019275k

  Pondělí, 15. dubna 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Právní stát v Rumunsku

Lhůta

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 16. dubna 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Lhůta

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Lhůta

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Lhůta

Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Lhůta

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Lhůta

Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Lhůta

Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Lhůta

Kapitálové požadavky (nařízení)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Lhůta

Kapitálové požadavky (směrnice)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Lhůta

Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Lhůta

Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Lhůta

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Lhůta

Evropské orgány dohledu a finanční trhy

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Lhůta

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Lhůta

Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Lhůta

Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Lhůta

Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Lhůta

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Lhůta

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Lhůta

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Lhůta

Nařízení o evropských podnikových statistikách

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Lhůta

Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Lhůta

Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Lhůta

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Lhůta

Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Lhůta

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Lhůta

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Lhůta

Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Lhůta

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rozpravy15:00 - 24:00

Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai

Situace v Libyii

Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu

Situace v Súdánu

Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost

Lhůta

Dozor nad trhem a soulad výrobků

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Lhůta

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Lhůta

Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Lhůta

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Lhůta

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Případné vyhoštění Juliana Assange

  Středa, 17. dubna 2019

Rozpravy08:30 - 10:00

Lhůta

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Rozpravy10:00 - 12:20

Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Lhůta

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Lhůta

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Lhůta

Dozor nad trhem a soulad výrobků

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Lhůta

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Lhůta

Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Lhůta

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Lhůta

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Lhůta

Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Lhůta

Program Digitální Evropa na období 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Lhůta

Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Lhůta

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Program Spravedlnost

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Lhůta

Program Práva a hodnoty

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Lhůta

Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních

Rozpravy15:00 - 17:00

Lhůta

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Lhůta

Vízový kodex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)17:00 - 18:00

Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Lhůta

Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Změna statutu Evropské investiční banky

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů

Lhůta

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Lhůta

Vízový kodex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Lhůta

Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Lhůta

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Lhůta

Nástroj pro propojení Evropy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Lhůta

Prevence šíření teroristického obsahu online

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rozpravy (po skončení hlasování)18:00 - 24:00

Lhůta

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Lhůta

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Lhůta

Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Lhůta

Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Lhůta

Evropský obranný fond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Lhůta

Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh

O-000004/2019

KomiseAFCO

Lhůta

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Čtvrtek, 18. dubna 2019

Rozpravy08:30 - 11:50

Lhůta

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory

Lhůta

Prostředí jednotného evropského námořního portálu

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Lhůta

Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Lhůta

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Lhůta

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Lhůta

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Lhůta

Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Lhůta

Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Lhůta

Evropský obranný fond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Lhůta

Expozice v krytých dluhopisech

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Lhůta

Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Lhůta

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Lhůta

Prostředí jednotného evropského námořního portálu

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Lhůta

Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Lhůta

Perzistentní organické znečišťující látky

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Lhůta

Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Lhůta

Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Lhůta

Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh

Lhůta

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory

Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění