Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis271k

  Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis

Debates17:00 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Tiesiskums Rumānijā

Termiņi

Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis

Debates09:00 - 11:50

Eiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi

Termiņi

Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termiņi

Eiropas Darba iestāde

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Eiropas Savienības pievienošanās Ženēvas aktam par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Termiņi

Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Termiņi

To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Termiņi

Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termiņi

Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termiņi

Kapitāla prasības (regula)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termiņi

Kapitāla prasības (direktīva)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termiņi

Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termiņi

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termiņi

Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Termiņi

Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termiņi

Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termiņi

Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termiņi

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termiņi

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termiņi

Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termiņi

Eiropas Darba iestāde

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termiņi

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termiņi

Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termiņi

OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Termiņi

Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termiņi

Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Termiņi

Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Termiņi

ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Termiņi

ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Termiņi

Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Termiņi

Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Debates15:00 - 24:00

Stāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai"

Stāvoklis Lībijā

ASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija

Stāvoklis Sudānā

Eiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam

Termiņi

Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termiņi

Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termiņi

ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termiņi

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termiņi

Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Julian Assange iespējamā izdošana

  Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Debates08:30 - 10:00

Termiņi

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Debates10:00 - 12:20

Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija

Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Termiņi

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termiņi

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termiņi

Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termiņi

Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termiņi

ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termiņi

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termiņi

Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Termiņi

Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termiņi

Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Termiņi

Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termiņi

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termiņi

Programma “Tiesiskums”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termiņi

Programma “Tiesības un vērtības”

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termiņi

Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits

Debates15:00 - 17:00

Termiņi

Eiropas Robežu un krasta apsardze

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termiņi

Vīzu kodekss

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)17:00 - 18:00

Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Termiņi

Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

EIB Statūtu grozīšana

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana

Termiņi

Eiropas Robežu un krasta apsardze

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termiņi

Vīzu kodekss

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Termiņi

Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Termiņi

Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termiņi

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 18:00 - 24:00

Termiņi

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termiņi

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termiņi

Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termiņi

Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termiņi

Eiropas Aizsardzības fonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termiņi

Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums

O-000003/2019

PadomeAFCO

O-000004/2019

KomisijaAFCO

Termiņi

Programma InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

Debates08:30 - 11:50

Termiņi

Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem

Termiņi

Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termiņi

Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Termiņi

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Termiņi

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termiņi

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termiņi

Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termiņi

Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termiņi

Eiropas Aizsardzības fonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termiņi

Riska darījumi segto obligāciju veidā

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termiņi

Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termiņi

Programma InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termiņi

Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termiņi

Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Termiņi

Noturīgi organiskie piesārņotāji

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termiņi

Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termiņi

CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Termiņi

MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Termiņi

Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums

Termiņi

Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums