Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 15 ta' April 2019 - Il-Ħamis, 18 ta' April 2019280k

  It-Tnejn, 15 ta' April 2019

Dibattiti17:00 - 24:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

L-Istat tad-Dritt fir-Rumanija

Skadenza

Titoli koperti minn bonds sovrani

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

In-nuqqas ta' adozzjoni ta' taxxa tal-Unjoni fuq is-servizzi diġitali

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 16 ta' April 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

Skadenza

Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Skadenza

L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

L-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

L-adeżjoni tal-UE mal-Att ta' Ġinevra dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Skadenza

L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Ftehim bejn l-UE u l-Filippini dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Skadenza

Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Skadenza

Distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Skadenza

L-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta' fondi ta' investiment kollettiv

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Skadenza

Rekwiżiti ta' Kapital (Regolament)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Skadenza

Rekwiżiti ta' Kapital (Direttiva)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Skadenza

Il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (Regolament)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Skadenza

Il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment (Direttiva)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Skadenza

Titoli koperti minn bonds sovrani

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Skadenza

Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u swieq finanzjarji

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Skadenza

Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Skadenza

Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Skadenza

Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Direttiva)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Skadenza

Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment (Regolament)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Skadenza

Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Skadenza

L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Skadenza

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Skadenza

Regolament dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Skadenza

Investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF u l-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Skadenza

It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Skadenza

L-istabbiliment ta' qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Skadenza

Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u viża

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Skadenza

Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Skadenza

Netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Skadenza

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dibattiti15:00 - 24:00

Is-sitwazzjoni fil-Mozambique, fil-Malawi u fiż-Żimbabwe wara ċ-ċiklun Idai

Is-sitwazzjoni fil-Libja

Ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-Għoljiet tal-Golan bħala territorju Iżraeljan u l-annessjoni possibbli tal-insedjamenti tax-Xatt tal-Punent

Is-sitwazzjoni fis-Sudan

Protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fir-rigward tat-theddid internazzjonali għaċ-ċibersigurtà

Skadenza

Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Skadenza

Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Skadenza

Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Skadenza

It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Skadenza

Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

L-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange

  L-Erbgħa, 17 ta' April 2019

Dibattiti08:30 - 10:00

Skadenza

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Dibattiti10:00 - 12:20

Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, dwar il-Futur tal-Ewropa

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż tar-Regoli ta' Proċedura

Protokoll għal mal-Ftehim bejn l-UE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac"

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Skadenza

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Skadenza

Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Skadenza

Regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Skadenza

Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Skadenza

Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Skadenza

It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Skadenza

Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Skadenza

Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Skadenza

Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Skadenza

Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Skadenza

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

Il-programm Ġustizzja

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Skadenza

Programm Drittijiet u Valuri

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Skadenza

Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali

Dibattiti15:00 - 17:00

Skadenza

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Skadenza

Kodiċi dwar il-Viżi

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Skadenza

L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi

Skadenza

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Skadenza

Kodiċi dwar il-Viżi

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Skadenza

Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Skadenza

L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Skadenza

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Skadenza

Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Skadenza

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Skadenza

L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Skadenza

Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Skadenza

Fond Ewropew għad-Difiża

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Skadenza

Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva

O-000003/2019

KunsillAFCO

O-000004/2019

KummissjoniAFCO

Skadenza

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Il-Ħamis, 18 ta' April 2019

Dibattiti08:30 - 11:50

Skadenza

Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali

Skadenza

Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Skadenza

Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Skadenza

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Skadenza

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Skadenza

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Skadenza

L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Skadenza

Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Skadenza

Fond Ewropew għad-Difiża

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Skadenza

Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Skadenza

Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Skadenza

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Skadenza

Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Skadenza

Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Skadenza

Il-pollutanti organiċi persistenti

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Skadenza

L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar ut-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Skadenza

Awtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Skadenza

Il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Skadenza

Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva

Skadenza

Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali