Agenda
StraatsburgMaandag 15 april 2019 - Donderdag 18 april 2019274k

  Maandag 15 april 2019

Debatten17:00 - 24:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

De rechtsstaat in Roemenië

Deadline

Door overheidsobligaties gedekte effecten

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 16 april 2019

Debatten09:00 - 11:50

Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Deadline

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Deadline

Europese Arbeidsautoriteit

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Toetreding van de EU tot de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Deadline

Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Deadline

Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Deadline

Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Deadline

Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Deadline

Kapitaalvereisten (verordening)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Deadline

Kapitaalvereisten (richtlijn)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Deadline

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Deadline

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Deadline

Door overheidsobligaties gedekte effecten

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Deadline

Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Deadline

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Deadline

Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Deadline

Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Deadline

Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Deadline

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Deadline

Europese Arbeidsautoriteit

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Deadline

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Deadline

Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Deadline

Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Deadline

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Deadline

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Deadline

Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Deadline

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Deadline

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Deadline

Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Deadline

Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Debatten15:00 - 24:00

De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai

De situatie in Libië

Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever

De situatie in Sudan

Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid

Deadline

Markttoezicht en naleving op productgebied

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Deadline

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Deadline

Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Deadline

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Deadline

Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

De mogelijke uitlevering van Julian Assange

  Woensdag 17 april 2019

Debatten08:30 - 10:00

Deadline

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Debatten10:00 - 12:20

Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac"

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Deadline

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Deadline

Programma tot uitvoering van Horizon Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Deadline

Markttoezicht en naleving op productgebied

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Deadline

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Deadline

Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Deadline

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Deadline

Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Deadline

Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Deadline

Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Deadline

Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Deadline

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Programma Justitie

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Deadline

Programma Rechten en waarden

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Deadline

Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen

Debatten15:00 - 17:00

Deadline

Europese grens- en kustwacht

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Deadline

Visumcode

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Deadline

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen

Deadline

Europese grens- en kustwacht

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Deadline

Visumcode

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Deadline

Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Deadline

Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Deadline

Connecting Europe Facility

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Deadline

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Debatten (na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Deadline

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Deadline

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Deadline

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Deadline

Europees Defensiefonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Deadline

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement

O-000004/2019

CommissieAFCO

Deadline

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Donderdag 18 april 2019

Debatten08:30 - 11:50

Deadline

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Deadline

Europees maritiem éénloketsysteem

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Deadline

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Deadline

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Deadline

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Deadline

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Deadline

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Deadline

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Deadline

Europees Defensiefonds

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Deadline

Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Deadline

Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Deadline

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Deadline

Europees maritiem éénloketsysteem

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Deadline

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Deadline

Persistente organische verontreinigende stoffen

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Deadline

Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Deadline

Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Deadline

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement

Deadline

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Laatst bijgewerkt op: 17 april 2019Juridische mededeling