Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 15 aprilie 2019 - Joi, 18 aprilie 2019275k

  Luni, 15 aprilie 2019

Dezbateri17:00 - 24:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Statul de drept în România

Termen

Titlurile garantate cu obligațiuni suverane

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 16 aprilie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Concluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană

Termen

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termen

Autoritatea Europeană a Muncii

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Termen

Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Termen

Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Termen

Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termen

Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termen

Cerințele de capital (regulament)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termen

Cerințele de capital (directivă)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termen

Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termen

Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termen

Titlurile garantate cu obligațiuni suverane

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Termen

Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termen

Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termen

Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termen

Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termen

Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termen

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termen

Autoritatea Europeană a Muncii

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termen

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termen

Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termen

Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termen

Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Termen

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termen

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Termen

Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Termen

Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Termen

Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Termen

O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Termen

Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dezbateri15:00 - 24:00

Situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai

Situația din Libia

Recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania

Situația din Sudan

Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice

Termen

Supravegherea pieței și conformitatea produselor

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termen

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termen

Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termen

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termen

Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Posibila extrădare a lui Julian Assange

  Miercuri, 17 aprilie 2019

Dezbateri08:30 - 10:00

Termen

Coordonarea sistemelor de securitate socială

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Dezbateri10:00 - 12:20

Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură

Protocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac”

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Termen

Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termen

Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termen

Supravegherea pieței și conformitatea produselor

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termen

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termen

Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termen

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termen

Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Termen

Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termen

Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Termen

Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termen

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termen

Programul „Justiție”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termen

Programul „Drepturi și valori”

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termen

Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale

Dezbateri15:00 - 17:00

Termen

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termen

Codul de vize

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)17:00 - 18:00

Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Termen

Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termen

Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative

Termen

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termen

Codul de vize

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Termen

Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Termen

Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termen

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termen

Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Dezbateri (sau la finalul votării)18:00 - 24:00

Termen

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termen

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termen

Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termen

Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termen

Fondul european de apărare

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termen

Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă

O-000003/2019

ConsiliulAFCO

O-000004/2019

ComisiaAFCO

Termen

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Joi, 18 aprilie 2019

Dezbateri08:30 - 11:50

Termen

Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini

Termen

Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termen

Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Termen

Coordonarea sistemelor de securitate socială

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Termen

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termen

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termen

Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termen

Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termen

Fondul european de apărare

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termen

Expunerile sub formă de obligațiuni garantate

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termen

Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termen

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termen

Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termen

Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Termen

Poluanții organici persistenți

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termen

Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termen

Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Termen

Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Termen

Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă

Termen

Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini

Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică