Program
ŠtrasburgPondelok, 15. apríla 2019 - Štvrtok, 18. apríla 2019276k

  Pondelok, 15. apríla 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Právny štát v Rumunsku

Termín

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 16. apríla 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Termín

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termín

Európsky orgán práce

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Termín

Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Termín

Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Termín

Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termín

Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termín

Kapitálové požiadavky (nariadenie)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termín

Kapitálové požiadavky (smernica)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termín

Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termín

Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termín

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Termín

Európske orgány dohľadu a finančné trhy

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termín

Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termín

Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termín

Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termín

Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termín

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termín

Európsky orgán práce

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termín

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termín

Nariadenie o európskej podnikovej štatistike

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termín

Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Termín

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termín

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Termín

Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Termín

Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Termín

Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie)

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Termín

Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Termín

Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rozpravy15:00 - 24:00

Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai

Situácia v Líbyi

Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku

Situácia v Sudáne

Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby

Termín

Dohľad nad trhom a súlad výrobkov

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termín

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termín

Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termín

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termín

Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Možné vydanie Juliana Assangea

  Streda, 17. apríla 2019

Rozpravy08:30 - 10:00

Termín

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Rozpravy10:00 - 12:20

Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku

Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Termín

Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termín

Program na vykonávanie programu Horizont Európa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termín

Dohľad nad trhom a súlad výrobkov

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termín

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termín

Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termín

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termín

Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Termín

Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termín

Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Termín

Program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termín

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Program Spravodlivosť

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termín

Program Práva a hodnoty

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termín

Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach

Rozpravy15:00 - 17:00

Termín

Európska pohraničná a pobrežná stráž

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termín

Vízový kódex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Termín

Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Zmena štatútu Európskej investičnej banky

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termín

Námietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov

Termín

Európska pohraničná a pobrežná stráž

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termín

Vízový kódex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Termín

Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Termín

Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termín

Nástroj na prepájanie Európy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termín

Boj proti šíreniu teroristického obsahu online

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termín

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termín

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termín

Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termín

Európsky obranný fond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termín

Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh

O-000004/2019

KomisiaAFCO

Termín

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Štvrtok, 18. apríla 2019

Rozpravy08:30 - 11:50

Termín

Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov

Termín

Prostredie jednotnej európskej námornej platformy

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termín

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Termín

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Termín

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termín

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termín

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termín

Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termín

Európsky obranný fond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termín

Expozícia vo forme krytých dlhopisov

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termín

Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termín

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termín

Prostredie jednotnej európskej námornej platformy

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termín

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Termín

Perzistentné organické látky

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termín

Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Termín

Podpora využívania rastových trhov MSP

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Termín

Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh

Termín

Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov

Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie