Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 15. april 2019 - Četrtek, 18. april 2019266k

  Ponedeljek, 15. april 2019

Razprave17:00 - 24:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Pravna država v Romuniji

Rok

Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Nesprejetje davka EU na digitalne storitve

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 16. april 2019

Razprave09:00 - 11:50

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije

Rok

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Rok

Evropski organ za delo

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Pristop EU k Ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Rok

Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Rok

Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Rok

Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Rok

Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Rok

Kapitalske zahteve (uredba)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Rok

Kapitalske zahteve (direktiva)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Rok

Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Rok

Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Rok

Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Rok

Evropski nadzorni organi in finančni trgi

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Rok

Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Rok

Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Rok

Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Rok

Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Rok

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Rok

Evropski organ za delo

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Rok

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Rok

Uredba o evropski statistiki podjetij

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Rok

Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Rok

Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Rok

Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Rok

Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Rok

Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Rok

Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Rok

Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Rok

Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Razprave15:00 - 24:00

Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai

Razmere v Libiji

Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu

Razmere v Sudanu

Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti

Rok

Nadzor trga in skladnost izdelkov

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Rok

Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Rok

Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Dodatni varstveni certifikat za zdravila

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Morebitna izročitev Juliana Assangea

  Sreda, 17. april 2019

Razprave08:30 - 10:00

Rok

Koordinacija sistemov socialne varnosti

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Razprave10:00 - 12:20

Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Razlaga člena 32(5), prvega pododstavka, druge alineje Poslovnika

Protokol k Sporazumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o „Eurodacu“

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Rok

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Rok

Program za izvajanje programa Obzorje Evropa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Rok

Nadzor trga in skladnost izdelkov

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Rok

Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Rok

Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Dodatni varstveni certifikat za zdravila

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Rok

Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Rok

Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Rok

Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Rok

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Program za pravosodje

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Rok

Program za pravice in vrednote

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Rok

Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah

Razprave15:00 - 17:00

Rok

Evropska mejna in obalna straža

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Rok

Vizumski zakonik

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Rok

Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Sprememba statuta Evropske investicijske banke

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov

Rok

Evropska mejna in obalna straža

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Rok

Vizumski zakonik

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Rok

Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Rok

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Rok

Instrument za povezovanje Evrope

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Rok

Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Razprave (ali po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Rok

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Rok

Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Rok

Evropski obrambni sklad

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Rok

Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

O-000004/2019

KomisijaAFCO

Rok

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Četrtek, 18. april 2019

Razprave08:30 - 11:50

Rok

Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih

Rok

Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Rok

Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Rok

Koordinacija sistemov socialne varnosti

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Rok

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Rok

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Rok

Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Rok

Evropski obrambni sklad

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Rok

Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Rok

Krite obveznice in njihov javni nadzor

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Rok

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Rok

Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Rok

Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Rok

Obstojna organska onesnaževala

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Rok

Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Rok

Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Rok

Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

Rok

Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih

Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo