Дневен ред
СтрасбургВторник, 2 юли 2019 г. - Четвъртък, 4 юли 2019 г.169k
УЧРЕДИТЕЛНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
По време на учредителното пленарно заседание политическите групи могат да заседават:
в понеделник следобед,
във вторник, в сряда и четвъртък между отделните гласувания

  Вторник, 2 юли 2019 г.

Откриване на заседанието10:00 - 11:00

Откриване на заседанието

  Сряда, 3 юли 2019 г.

Времето, определено за отделните гласувания за избор на председател и заместник-председатели, е индикативно.

Избори09:00 - 13:00

Срок

Избор на председател на Парламента

Избор на председател на Парламента

ИЛИ

Избор на заместник-председатели на Парламента

(или след избора на председател) Ред на работа13:00

(или след избора на председател) ГЛАСУВАНЕ13:00 - 13:30

Срок

Числен състав на комисиите

Избори15:00 - 19:00

Избор на председател на Парламента

ИЛИ

Избор на заместник-председатели на Парламента

Избор на председател на Парламента

ИЛИ

Избор на заместник-председатели на Парламента

Избор на заместник-председатели на Парламента

Изявление20:00 - 20:15

Обявяване на назначенията в комисиите

Избори20:15 - 23:00

Избор на заместник-председатели на Парламента

Избор на заместник-председатели на Парламента

  Четвъртък, 4 юли 2019 г.

Времето, предоставено за различните турове на гласуване за избор на квестори, са ориентировъчни.

Избори09:00 - 10:30

Избор на квестори на Парламента

Избор на квестори на Парламента

Избор на квестори на Парламента

Разисквания (или след избора на квестори)10:30 - 11:30

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г.

Последно осъвременяване: 3 юли 2019 г.Правна информация