Program
ŠtrasburgUtorok, 2. júla 2019 - Štvrtok, 4. júla 2019173k
USTANOVUJÚCA SCHÔDZA
Počas ustanovujúcej schôdze sa politické skupiny môžu stretnúť:
v pondelok popoludní
v utorok
v stredu a vo štvrtok medzi jednotlivými kolami hlasovania

  Utorok, 2. júla 2019

Otvorenie rokovania10:00 - 11:00

Otvorenie rokovania

  Streda, 3. júla 2019

Časové údaje uvedené pre jednotlivé hlasovania, ktorými bude zvolený predseda a podpredsedovia, sú iba orientačné.

Voľby09:00 - 13:00

Termín

Voľba predsedu Parlamentu

Voľba predsedu Parlamentu

ALEBO

Voľba podpredsedov Parlamentu

(alebo po voľbe predsedu) Program schôdze13:00

(alebo po voľbe predsedu) HLASOVANIA13:00 - 13:30

Termín

Počet členov výborov

Voľby15:00 - 19:00

Voľba predsedu Parlamentu

ALEBO

Voľba podpredsedov Parlamentu

Voľba predsedu Parlamentu

ALEBO

Voľba podpredsedov Parlamentu

Voľba podpredsedov Parlamentu

Oznámenie20:00 - 20:15

Oznámenie vymenovania do výborov

Voľby20:15 - 23:00

Voľba podpredsedov Parlamentu

Voľba podpredsedov Parlamentu

  Štvrtok, 4. júla 2019

Časy stanovené pre rôzne kolá voľby kvestorov sú len orientačné.

Voľby09:00 - 10:30

Voľba kvestorov Parlamentu

Voľba kvestorov Parlamentu

Voľba kvestorov Parlamentu

Rozpravy (alebo po voľbe kvestorov)10:30 - 11:30

Závery zo zasadnutia Európskej rady 20. – 21. júna 2019

Posledná úprava: 3. júla 2019Právne oznámenie