Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г.184k

  Понеделник, 15 юли 2019 г.

Разисквания17:00 - 20:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 16 юли 2019 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 12:30

Изказване на кандидата за председател на Комисията

Разисквания15:00 - 16:00

Преглед на румънското председателство на Съвета

Избиране18:00 - 20:00

Избор на председател на Комисията

(или след избирането на председател на Комисията)20:00 - 23:00

Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС

Срок

Положението във Венесуела

Положението в Персийския залив

Положението в Молдова

  Сряда, 17 юли 2019 г.

Разисквания10:00 - 11:50

Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета

ГЛАСУВАНЕ12:00 - 14:00

Срок

Числен състав на междупарламентарните делегации

Разисквания15:00 - 19:00

Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море

Зони с чист въздух в градовете на ЕС

Изявление19:00 - 19:15

Обявяване на назначенията в междупарламентарните делегации

  Четвъртък, 18 юли 2019 г.

Разисквания10:00 - 11:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Положението в Хонконг

Срок

Положението по границата между САЩ и Мексико

Срок

Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:00 - 13:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Положението във Венесуела

Последно осъвременяване: 18 юли 2019 г.Правна информация