Dagsorden
StrasbourgMandag den 15. juli 2019 - Torsdag den 18. juli 2019181k

  Mandag den 15. juli 2019

Forhandling17:00 - 20:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 16. juli 2019

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 12:30

Erklæring fra kandidaten til hvervet som formand for Kommissionen

Forhandling15:00 - 16:00

Gennemgang af det rumænske rådsformandskab

Valg18:00 - 20:00

Valg af formand for Kommissionen

(eller efter valg af formand for Kommissionen) Forhandling20:00 - 23:00

Gennemførelse af EU's globale strategi

Frist

Situationen i Venezuela

Situationen i Den Persiske Golf

Situationen i Moldova

  Onsdag den 17. juli 2019

Forhandling10:00 - 11:50

Præsentation af det finske rådsformandskabs aktivitetsprogram

AFSTEMNINGSTID12:00 - 14:00

Frist

Antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer

Forhandling15:00 - 19:00

Humanitær bistand i Middelhavet

Områder med ren luft i EU-byer

Bekendtgørelse19:00 - 19:15

Meddelelse af udnævnelser til de interparlamentariske delegationer

  Torsdag den 18. juli 2019

Forhandling10:00 - 11:00

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Situationen i Hong Kong

Frist

Situationen ved grænsen mellem USA og Mexico

Frist

Rusland, navnlig situationen for miljøaktivister og ukrainske politiske fanger

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:00 - 13:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Situationen i Venezuela

Seneste opdatering: 17. juli 2019Juridisk meddelelse