Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 септември 2019 г. - Четвъртък, 19 септември 2019 г.218k

  Понеделник, 16 септември 2019 г.

Разисквания17:00 - 21:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Положението, свързано с горите в ЕС

Срок

Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси

O-000026/2019

КомисияAGRI

Положението в Хонконг

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 17 септември 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Подготовка за Срещата на върха по въпросите на климата и Срещата на върха за целите на устойчивото развитие в Ню Йорк

Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

ГЛАСУВАНЕ12:00 - 14:00

Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Разисквания15:00 - 21:00

Срок

Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси

Горските пожари в Амазония

Положението със сигурността в Буркина Фасо

Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в Колумбия

Положението в Кашмир

  Сряда, 18 септември 2019 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Срок

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Срок

Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Срок

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Разисквания15:00 - 21:00

Борбата с рака

Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2020 година

Срок

Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

Срок

Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари

  Четвъртък, 19 септември 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове

Срок

Мианмар, по-специално положението на общността рохингия

Срок

Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси

Срок

Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

Срок

Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари

Разисквания15:00 - 16:00

Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз

Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация