Dagsorden
StrasbourgMandag den 16. september 2019 - Torsdag den 19. september 2019202k

  Mandag den 16. september 2019

Forhandling17:00 - 21:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Situationen for EU's skove

Frist

Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer

O-000026/2019

Kommissionen AGRI

Situationen i Hongkong

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 17. september 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Forberedelse til klimatopmødet og topmødet om målene for bæredygtig udvikling i New York

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

AFSTEMNINGSTID12:00 - 14:00

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank – kandidat: Christine LAGARDE

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Forhandling15:00 - 21:00

Frist

Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer

Skovbrande i Amazonas

Sikkerhedssituationen i Burkina Faso

Den seneste udvikling i den politiske situation og gennemførelsen af fredsprocessen i Colombia

Situationen i Kashmir

  Onsdag den 18. september 2019

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Frist

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Frist

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Forhandling15:00 - 21:00

Bekæmpelse af kræft

Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget — regnskabsåret 2020

Frist

Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid

Frist

Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

  Torsdag den 19. september 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Situationen i Tyrkiet, navnlig afsættelsen af valgte borgmestre

Frist

Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

Frist

Iran, navnlig situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer

Frist

Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid

Frist

Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Forhandling15:00 - 16:00

Trusler mod frivillige brandmænds status i Den Europæiske Union

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse