Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 września 2019 r. - Czwartek, 19 września 2019 r.204k

  Poniedziałek, 16 września 2019 r.

Debaty17:00 - 21:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Stan lasów w UE

Termin

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych

O-000026/2019

KomisjaAGRI

Sytuacja w Hongkongu

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 17 września 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przygotowania do Szczytu na rzecz Działań Klimatycznych i do Szczytu dotyczącego Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku

Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

GŁOSOWANIE12:00 - 14:00

Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Uruchomienie w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debaty15:00 - 21:00

Termin

Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej

Pożary w dżungli amazońskiej

Stan bezpieczeństwa w Burkina Faso

Sytuacja polityczna i wdrażanie procesu pokojowego w Kolumbii

Sytuacja w Kaszmirze

  Środa, 18 września 2019 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Termin

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Termin

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Debaty15:00 - 21:00

Walka z rakiem

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020

Termin

Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości

Termin

Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Czwartek, 19 września 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach

Termin

Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów

Termin

Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych

Termin

Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości

Termin

Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Debaty15:00 - 16:00

Zagrożenie statusu służb ochotniczej straży pożarnej w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna