Program
ŠtrasburgPondelok, 16. septembra 2019 - Štvrtok, 19. septembra 2019208k

  Pondelok, 16. septembra 2019

Rozpravy17:00 - 21:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Stav lesov v EÚ

Termín

Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy

O-000026/2019

KomisiaAGRI

Situácia v Hongkongu

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 17. septembra 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Príprava samitu o opatreniach v oblasti klímy a samitu o cieľoch udržateľného rozvoja v New Yorku

Vymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

HLASOVANIE12:00 - 14:00

Vymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rozpravy15:00 - 21:00

Termín

Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich

Požiare v amazonskom pralese

Bezpečnostná situácia v Burkine Faso

Nedávny vývoj politickej situácie a realizácia mierového procesu v Kolumbii

Situácia v Kašmíre

  Streda, 18. septembra 2019

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Termín

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Termín

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Rozpravy15:00 - 21:00

Boj proti rakovine

Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020

Termín

Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy

Termín

Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

  Štvrtok, 19. septembra 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Termín

Situácia v Turecku, najmä odvolanie zvolených starostov

Termín

Mjanmarsko, najmä situácia Rohingov

Termín

Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Termín

Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy

Termín

Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy

Termín

Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Rozpravy15:00 - 16:00

Ohrozenie štatútu dobrovoľných hasičov v Európskej únii

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne oznámenie