Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. september 2019 - Četrtek, 19. september 2019200k

  Ponedeljek, 16. september 2019

Razprave17:00 - 21:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Stanje gozdov v EU

Rok

Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov

O-000026/2019

KomisijaAGRI

Razmere v Hongkongu

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)

  Torek, 17. september 2019

Razprave09:00 - 11:50

Priprave na vrh o podnebnih ukrepih in vrh o ciljih trajnostnega razvoja v New Yorku

Imenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

GLASOVANJE12:00 - 14:00

Imenovanje predsednika Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Razprave15:00 - 21:00

Rok

Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih

Gozdni požari v Amazoniji

Varnostne razmere v Burkina Fasu

Nedavni razvoj dogodkov glede političnih razmer in glede izvajanja mirovnega procesa v Kolumbiji

Razmere v Kašmirju

  Sreda, 18. september 2019

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Rok

Izstop Združenega kraljestva iz EU

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Rok

Izstop Združenega kraljestva iz EU

Razprave15:00 - 21:00

Boj proti raku

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020

Rok

Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope

Rok

Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja

  Četrtek, 19. september 2019

Razprave09:00 - 11:50

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)

Rok

Razmere v Turčiji, zlasti razrešitev izvoljenih županov

Rok

Mjanmar, predvsem položaj ljudstva Rohinga

Rok

Iran, zlasti položaj zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)

Rok

Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov

Rok

Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope

Rok

Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja

Razprave15:00 - 16:00

Grožnja statusu prostovoljnih gasilcev v Evropski uniji

Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo