Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 september 2019 - Torsdagen den 19 september 2019199k

  Måndagen den 16 september 2019

Debatt17:00 - 21:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Situationen för skogarna i EU

Tidsfrist

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer

O-000026/2019

KommissionenAGRI

Situationen i Hongkong

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 17 september 2019

Debatt09:00 - 11:50

Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

OMRÖSTNING12:00 - 14:00

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debatt15:00 - 21:00

Tidsfrist

Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer

Skogsbränderna i Amazonas

Säkerhetsläget i Burkina Faso

Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia

Situationen i Kashmir

  Onsdagen den 18 september 2019

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Tidsfrist

Förenade kungarikets utträde ur EU

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Förslag till ändringsbudget nr 1/2019: överskott från 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 2/2019: Förstärkta anslag till nyckelprogram för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Förslag till ändringsbudget nr 3/2019: förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Tidsfrist

Förenade kungarikets utträde ur EU

Debatt15:00 - 21:00

Kampen mot cancer

Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2020

Tidsfrist

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid

Tidsfrist

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt

  Torsdagen den 19 september 2019

Debatt09:00 - 11:50

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare

Tidsfrist

Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

Tidsfrist

Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer

Tidsfrist

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid

Tidsfrist

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt

Debatt15:00 - 16:00

Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande