Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 21. října 2019 - Čtvrtek, 24. října 2019210k

  Pondělí, 21. října 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Dopady úpadku skupiny Thomas Cook

Nebezpečí násilného pravicového extremismu (v souvislosti s nedávnými událostmi v německém Halle)

Lhůta

Kriminalizace sexuální výchovy v Polsku

Bouře v Evropě – zejména přívalové deště ve Španělsku a hurikán na portugalských Azorách

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

  Úterý, 22. října 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019

Hodnocení Junckerovy Komise

HLASOVÁNÍ12:30 - 14:30

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Lhůta

Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Rozpravy15:00 - 21:00

Lhůta

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Pokrok v souvislosti s horizontální antidiskriminační směrnicí

Lhůta

Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

  Středa, 23. října 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

Lhůta

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Lhůta

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné

Rozpravy15:00 - 23:00

Klimatická a ekologická krize

Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018

Lhůta

Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

O-000025/2019

KomiseLIBE

Lhůta

Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestů mladých lidí a studentů

Politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči

  Čtvrtek, 24. října 2019

Rozpravy10:00 - 11:50

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Lhůta

Situace osob LGBTI v Ugandě

Lhůta

Egypt

Lhůta

Návrh nového trestního zákoníku Indonésie

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Lhůta

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: částečné udělení povolení použití oxidu chromového (Cromomed S.A. a další)

Lhůta

Dopady úpadku skupiny Thomas Cook

Lhůta

Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

Lhůta

Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Lhůta

Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Lhůta

Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Rozpravy15:00 - 16:00

Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME

O-000031/2019

KomiseS&D

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění