Дневен ред
БрюкселСряда, 13 ноември 2019 г. - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.203k

  Сряда, 13 ноември 2019 г.

Разисквания15:00 - 23:00

Възобновяване на сесията

30-годишнина от падането на Берлинската стена

Ред на работа

Срок

Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето

Стоманодобивният сектор на ЕС: как да защитим европейските работници и стоманодобивния сектор?

Сондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие

Срок

Положението в Боливия

Положението в Чили

Международен ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти

Ново разпространение на ебола в Източна Африка

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач

Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Срок

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Срок

Възражение съгласно член 112: генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Срок

Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)

Срок

Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9

Срок

Възражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21

Срок

Криминализиране на сексуалното образование в Полша

Последно осъвременяване: 13 ноември 2019 г.Правна информация