Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. prosince 2019 - Čtvrtek, 19. prosince 2019219k

  Pondělí, 16. prosince 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989

Lhůta

Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

O-000040/2019

KomiseECON

Makrofinanční pomoc Jordánsku

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

  Úterý, 17. prosince 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Volba veřejného ochránce práv

Makrofinanční pomoc Jordánsku

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Dohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

A9-0043/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Dohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

A9-0044/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Protokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

A9-0025/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy

A9-0050/2019

 ***

INTABernd Lange

Požadavky na poskytovatele platebních služeb

A9-0048/2019

 *

ECONLídia Pereira

Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

A9-0047/2019

 *

ECONLídia Pereira

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

A9-0033/2019

 *

DEVETomas Tobé

Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

A9-0049/2019

 

ECONIrene Tinagli

Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

A9-0046/2019

 

ECONIrene Tinagli

Rozpravy15:00 - 23:00

Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech

O-000041/2019

KomiseCONT

Lhůta

Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

Výsledky konference COP 25

Lhůta

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Životní podmínky zvířat při přepravě do třetích zemí

Lhůta

Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

O-000042/2019

KomiseENVI

  Středa, 18. prosince 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Připomínka 10. výročí Lisabonské smlouvy a právně závazné Listiny základních práv

Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019

(Udělení Sacharovovy ceny)12:00 - 12:30

Předání Sacharovovy ceny

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Volba evropského veřejného ochránce práv

SZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

A9-0042/2019

 ***I

AGRINorbert Lins

Dohoda EU-Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o partnerství

A9-0026/2019

 ***

PECHCarmen Avram

Lhůta

Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu

Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017

Lhůta

Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI

Lhůta

Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

Lhůta

Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové

Lhůta

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Lhůta

Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

Rozpravy15:00 - 23:00

Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise

Lhůta

Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)

Lhůta

Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize

Lhůta

Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

Lhůta

Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu

Lhůta

Strategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě

  Čtvrtek, 19. prosince 2019

Rozpravy10:00 - 11:50

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Lhůta

Porušování lidských práv včetně náboženské svobody v Burkině Faso

Lhůta

Afghánistán, zejména obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců v provincii Logar

Lhůta

Ruský zákon o „zahraničních agentech“

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Lhůta

Připomínka 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989

Lhůta

Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables)

Lhůta

Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

Lhůta

Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu

Rozpravy15:00 - 16:00

Oznámení zmocněnce USA pro obchod o zahájení šetření podle oddílu 301 týkajícího se daně z digitálních služeb

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění