Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 12 януари 2015 г. - Четвъртък, 15 януари 2015 г. 238k
Понеделник, 12 януари 2015147kВерсия: Cряда, 14 януари 2015, 15:37
 Точки от дневния ред
17:00 - 19:00   Разисквания

17:00 - 19:00   Разисквания      
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
Правна информация