Dagsorden
StrasbourgMandag den 12. januar 2015 - Torsdag den 15. januar 2015 230k
Mandag den 12. januar 2015153kUdgave: Onsdag den 14. januar 2015, 15:38
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 19:00   Forhandling

17:00 - 19:00   Forhandling      
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
Juridisk meddelelse