Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 12 januari 2015 - Torsdagen den 15 januari 2015 225k
Onsdagen den 14 januari 2015171kUtgåva: Onsdagen den 14 januari 2015, 15:41
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
16 pointDet lettiska ordförandeskapets arbetsprogram
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2014/2856(RSP)]
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
52 pointDe viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2813(RSP)]
86Tidsfrist pointDen senaste tidens övergrepp i norra Nigeria
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2520(RSP)]
Omröstningen kommer att hållas i februari.
57Tidsfrist pointSituationen i Ukraina
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/2965(RSP)]
75 pointLansering av Europaåret för utveckling
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2015/2508(RSP)]
68Tidsfrist pointSituationen i Egypten
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2014/3017(RSP)]
79Tidsfrist pointFallet med de två italienska marinsoldaterna
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2512(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ledamöter89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Ögonkontaktsförfarandet5'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)50'
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter255'
PPE71'30S&D63'ECR24'30ALDE23'30GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD17'30NI18'30
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
86item on the agendapointDen senaste tidens övergrepp i norra Nigeria
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 20:00
57item on the agendapointSituationen i Ukraina
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
68item on the agendapointSituationen i Egypten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
79item on the agendapointFallet med de två italienska marinsoldaterna
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 januari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 januari 2015, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 9 januari 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 12 januari 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 13 januari 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 19:00
Rättsligt meddelande