Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 12 januari 2015 - Torsdagen den 15 januari 2015 225k
Torsdagen den 15 januari 2015183kUtgåva: Onsdagen den 14 januari 2015, 15:41
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
22Tidsfrist pointEuropeiska ombudsmannens årsrapport för 2013
Betänkande:  Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013
[2014/2159(INI)]
Utskottet för framställningar
I närvaro av Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
70Tidsfrist -Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj
[2015/2503(RSP)]
RC-B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015
83Tidsfrist -Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar
[2015/2514(RSP)]
RC-B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015
72Tidsfrist -Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda
[2015/2505(RSP)]
RC-B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
22Tidsfrist voteEuropeiska ombudsmannens årsrapport för 2013
Betänkande:  Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013
[2014/2159(INI)]
Utskottet för framställningar
Debatt: Torsdagen den 15 januari 2015
67Tidsfrist voteSituationen i Libyen
Resolutionsförslag
[2014/3018(RSP)]
RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015
Debatt: Tisdagen den 13 januari 2015
57Tidsfrist voteSituationen i Ukraina
Resolutionsförslag
[2014/2965(RSP)]
RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015
Debatt: Onsdagen den 14 januari 2015
68Tidsfrist voteSituationen i Egypten
Resolutionsförslag
[2014/3017(RSP)]
RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015
Debatt: Onsdagen den 14 januari 2015
79Tidsfrist voteFallet med de två italienska marinsoldaterna
Resolutionsförslag
[2015/2512(RSP)]
RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015
Debatt: Onsdagen den 14 januari 2015
58Tidsfrist voteKommissionens arbetsprogram 2015
Resolutionsförslag
[2014/2829(RSP)]
RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015
Debatt: Tisdagen den 16 december 2014
59Tidsfrist voteYttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna
Resolutionsförslag
[2014/3011(RSP)]
RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015
Debatt: Onsdagen den 17 december 2014
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Ombudsmannen10'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande6'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ledamöter75'
PPE19'S&D17'ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD6'NI6'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
22item on the agendapointEuropeiska ombudsmannens årsrapport för 2013
Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 januari 2015, 12:00
70item on the agendapointRyssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 14:00
83item on the agendapointPakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 14:00
72item on the agendapointKirgizistan: lag mot homosexuell propaganda
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 14:00
67item on the agendapointSituationen i Libyen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
57item on the agendapointSituationen i Ukraina
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
68item on the agendapointSituationen i Egypten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
79item on the agendapointFallet med de två italienska marinsoldaterna
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 januari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 januari 2015, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 16:00
58item on the agendapointKommissionens arbetsprogram 2015
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
59item on the agendapointYttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 januari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 januari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 januari 2015, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 9 januari 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 12 januari 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 13 januari 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 januari 2015, 19:00
Rättsligt meddelande