Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 14 decembrie 2015 - Joi, 17 decembrie 2015 237k
Miercuri, 16 decembrie 2015175kVersiune: Miercuri, 16 decembrie 2015, 20:29
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ
12:00 - 12:30   Acordarea Premiului Saharov
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
42 pointPregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2015/2913(RSP)]
12:00 - 12:30   Acordarea Premiului Saharov      
107 pointPremiul Saharov - 2015
Decernarea Premiului Saharov 2015 dlui Raif BADAWI
12:30 - 14:30   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
81*votePrelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)
Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
[N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
83*votePrelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)
Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
[N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
82*votePrelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)
Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
[N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
91Termen*voteCooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol
Raport  Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol
[10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
80Termen voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International
Raport  Victor Negrescu (A8-0363/2015)

[COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)]
Comisia pentru bugete
95Termen voteObiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive
Propunere de rezoluţie
[2015/3010(RSP)]
Raportor: Pavel Poc, Renate Sommer (B8-1345/2015)
Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
92Termen voteObiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25
Propunere de rezoluţie
[2015/3006(RSP)]
Raportor: Bart Staes (B8-1365/2015)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Dezbatere: Luni, 14 decembrie 2015
68Termen voteFavorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților
Raport  Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune
[2015/2010(INL)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Marţi, 15 decembrie 2015
29Termen voteRelațiile dintre UE și China
Raport  Bas Belder (A8-0350/2015)
Raport referitor la relațiile dintre UE și China
[2015/2003(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 15 decembrie 2015
34Termen votePregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar
Raport  Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)
Raport referitor la pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar
[2015/2051(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Dezbatere: Marţi, 15 decembrie 2015
47Termen voteDezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază
Raport  Edouard Martin (A8-0309/2015)
Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază
[2014/2211(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Marţi, 24 noiembrie 2015
88Termen votePropuneri de rezoluţie - Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015
[2015/2935(RSP)]
B8-1349/2015, RC-B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015
Dezbatere: Miercuri, 2 decembrie 2015
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
31Termen pointRaportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)
Raportul referitor la Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
[2015/2229(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
105 pointDetenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2015/3021(RSP)]
76Termen pointCea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2015/2979(RSP)]
32Termen pointExportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport  Bodil Valero (A8-0338/2015)
Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
[2015/2114(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
  pointDezbatere comună - Vietnam
21***-Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare)
Recomandare  Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

[05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
23Termen -Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)
Raport  Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

[2015/2096(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
22***-Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației)
Recomandare  Sandra Kalniete (A8-0340/2015)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Deputaţi89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
„Catch the eye”5'
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (4x6') 24'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Deputaţi254'
PPE70'S&D62'ECR25'30ALDE24'GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD16'ENF14'NI6'30
„Catch the eye”   (5x5') 25'
91item on the agendapointCooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol
Lorenzo Fontana (A8-0352/2015
  -AmendamenteLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 decembrie 2015, 16:00
80item on the agendapointMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International
Victor Negrescu (A8-0363/2015
  -AmendamenteLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 decembrie 2015, 16:00
95item on the agendapointObiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive
  -AmendamenteLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 decembrie 2015, 16:00
92item on the agendapointObiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25
  -AmendamenteLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 decembrie 2015, 16:00
68item on the agendapointFavorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților
Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015
  -AmendamenteMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
29item on the agendapointRelațiile dintre UE și China
Bas Belder (A8-0350/2015
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
34item on the agendapointPregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar
Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
47item on the agendapointDezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază
Edouard Martin (A8-0309/2015
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
88item on the agendapointSituația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015
(O-000140/2015 - B8-1110/2015) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 decembrie 2015, 10:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 decembrie 2015, 11:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 decembrie 2015, 17:00
31item on the agendapointRaportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință
Cristian Dan Preda (A8-0344/2015
  -AmendamenteMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
76item on the agendapointCea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 16 decembrie 2015, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 16 decembrie 2015, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 16 decembrie 2015, 19:00
32item on the agendapointExportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Bodil Valero (A8-0338/2015
  -AmendamenteMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
23item on the agendapointAcordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție)
Barbara Lochbihler (A8-0342/2015
  -AmendamenteMiercuri, 9 decembrie 2015, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 11 decembrie 2015, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 14 decembrie 2015, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 15 decembrie 2015, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 16 decembrie 2015, 19:00
Notă juridică