Дневен ред
БрюкселВторник, 28 юни 2016 г. 156k
Втoрник, 28 юни 2016142kВерсия: Втoрник, 28 юни 2016, 10:18
 Точки от дневния ред
10:00 - 11:45   Разисквания
11:45 - 12:00   ГЛАСУВАНЕ (или в края на предходните разисквания)
 Време за изказвания
 Срокове

10:00 - 11:45   Разисквания       Време за изказвания
2  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
3Срок pointРезултат от референдума в Обединеното кралство
Изявления на Съвета и на Комисията
[2016/2800(RSP)]
Следвани от ръководителите на групи
11:45 - 12:00   ГЛАСУВАНЕ (или в края на предходните разисквания)      
3Срок voteРезултат от референдума в Обединеното кралство
Предложения за резолюции
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Разискване: Втoрник, 28 юни 2016
10:00 - 11:45   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
Членове на ЕП45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointРезултат от референдума в Обединеното кралство
  -Предложения за резолюцииПетък, 24 юни 2016, 16:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 27 юни 2016, 17:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 27 юни 2016, 18:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 27 юни 2016, 21:00
Правна информация