Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤρίτη 28 Ιουνίου 2016 153k
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016139kΈκδοση: Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, 10:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
10:00 - 11:45   Συζητήσεις
11:45 - 12:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (ή μετά την περάτωση της προηγούμενης συζήτησης)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

10:00 - 11:45   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
2  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
3Προθεσμία pointΤο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2016/2800(RSP)]
Παρεμβάσεις των Προέδρων των πολιτικών ομάδων
11:45 - 12:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (ή μετά την περάτωση της προηγούμενης συζήτησης)      
3Προθεσμία voteΤο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο
Προτάσεις ψηφίσματος
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Συζήτηση: Τρίτη 28 Ιουνίου 2016
10:00 - 11:45   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Βουλευτές45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointΤο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο
  -Προτάσεις ψηφίσματος Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, 16:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 27 Ιουνίου 2016, 17:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 27 Ιουνίου 2016, 18:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 27 Ιουνίου 2016, 21:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου