Porządek obrad
BrukselaWtorek, 28 czerwca 2016 r. 161k
Wtorek, 28 czerwca 2016152kWersja: Wtorek, 28 czerwca 2016, 10:19
 Punkty porządku dziennego
10:00 - 11:45   Debaty
11:45 - 12:00   GŁOSOWANIE (lub na zakończenie poprzedzającej debaty)
 Czas wystąpień
 Terminy

10:00 - 11:45   Debaty       Czas wystąpień
2  pointWznowienie sesji i porządek prac
3Termin pointWynik referendum w Zjednoczonym Królestwie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2016/2800(RSP)]
Następnie wystąpienia przewodniczących grup politycznych
11:45 - 12:00   GŁOSOWANIE (lub na zakończenie poprzedzającej debaty)      
3Termin voteWynik referendum w Zjednoczonym Królestwie
Projekty rezolucji
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Debata: Wtorek, 28 czerwca 2016
10:00 - 11:45   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Posłowie45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointWynik referendum w Zjednoczonym Królestwie
  -Projekty rezolucjiPiątek, 24 czerwca 2016, 16:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 27 czerwca 2016, 17:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 27 czerwca 2016, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 27 czerwca 2016, 21:00
Informacja prawna