Program
BruselUtorok, 28. júna 2016 160k
Utorok, 28. júna 2016151kVerzia: Utorok, 28. júna 2016, 10:20
 Body programu
10:00 - 11:45   Rozpravy
11:45 - 12:00   HLASOVANIE (alebo na konci predchádzajúcej rozpravy)
 Rečnícky čas
 Lehoty

10:00 - 11:45   Rozpravy       Rečnícky čas
2  pointPokračovanie schôdze a program práce
3Termín pointVýsledok referenda v Spojenom kráľovstve
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2016/2800(RSP)]
Následne predsedovia skupín
11:45 - 12:00   HLASOVANIE (alebo na konci predchádzajúcej rozpravy)      
3Termín voteVýsledok referenda v Spojenom kráľovstve
Návrhy uznesení
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Rozprava: Utorok, 28. júna 2016
10:00 - 11:45   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Poslanci45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointVýsledok referenda v Spojenom kráľovstve
  -Návrhy uzneseníPiatok, 24. júna 2016, 16:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 27. júna 2016, 17:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 27. júna 2016, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 27. júna 2016, 21:00
Právne oznámenie