Dnevni red
BruseljTorek, 28. junij 2016 155k
Torek, 28. junij 2016146kRazličica: Torek, 28. junij 2016, 10:20
 Točke na dnevnem redu
10:00 - 11:45   Razprave
11:45 - 12:00   GLASOVANJA (ali ob koncu predhodne razprave)
 Čas za govor
 Roki

10:00 - 11:45   Razprave       Čas za govor
2  pointPonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
3Rok pointIzid referenduma v Združenem kraljestvu
Izjavi Sveta in Komisije
[2016/2800(RSP)]
Sledijo voditelji političnih skupin
11:45 - 12:00   GLASOVANJA (ali ob koncu predhodne razprave)      
3Rok voteIzid referenduma v Združenem kraljestvu
Predlogi resolucij
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Razprava: Torek, 28. junij 2016
10:00 - 11:45   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poslanci45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointIzid referenduma v Združenem kraljestvu
  -Predlogi resolucijPetek, 24. junij 2016, 16:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 27. junij 2016, 17:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 27. junij 2016, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 27. junij 2016, 21:00
Pravno obvestilo