Föredragningslista
BrysselTisdagen den 28 juni 2016 155k
Tisdagen den 28 juni 2016145kUtgåva: Tisdagen den 28 juni 2016, 10:20
 Punkter på föredragningslistan
10:00 - 11:45   Debatt
11:45 - 12:00   OMRÖSTNING (eller efter den föregående debatten)
 Talartid
 Tidsfrister

10:00 - 11:45   Debatt       Talartid
2  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
3Tidsfrist pointResultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2016/2800(RSP)]
Följt av ledarna för de poliitiska grupperna
11:45 - 12:00   OMRÖSTNING (eller efter den föregående debatten)      
3Tidsfrist voteResultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket
Resolutionsförslag
[2016/2800(RSP)]
B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016
Debatt: Tisdagen den 28 juni 2016
10:00 - 11:45   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ledamöter45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
3item on the agendapointResultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket
  -ResolutionsförslagFredagen den 24 juni 2016, 16:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 juni 2016, 17:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 juni 2016, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 27 juni 2016, 21:00
Rättsligt meddelande