Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. 223k
Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.158kVersija: Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 15:13
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
29***IpointNe keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės
Pranešimas:  Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu
[2014/0268(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
34Galutinis terminas pointPabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
Pranešimas:  Brando Benifei (A8-0204/2016)
Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
[2015/2321(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
78 pointJaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2016/2793(RSP)]
     
Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Europos Komisija
Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva
77Galutinis terminas***IpointEnergijos vartojimo efektyvumo ženklinimas
Pranešimas:  Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES
[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
  pointBendros diskusijos - Būsimoji prekybos strategija ir žmogaus, socialinės ir aplinkosaugos teisės
25Galutinis terminas -Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė
Pranešimas:  Eleonora Forenza (A8-0217/2016)
Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo

[2015/2038(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
68Galutinis terminas -Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų
Pranešimas:  Tiziana Beghin (A8-0220/2016)
Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų

[2015/2105(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
  pointTrumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
23Galutinis terminas -Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose
Pranešimas:  Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)
Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose

[2015/2340(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Nuomonės referentai   (13x1') 13'
Pranešėjas (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)4'
Autorius (komitetas)5'
Parlamento nariai105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30ENF6'30NI4'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
34item on the agendapointPabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
Brando Benifei (A8-0204/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
77item on the agendapointEnergijos vartojimo efektyvumo ženklinimas
Dario Tamburrano (A8-0213/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
25item on the agendapointSocialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė
Eleonora Forenza (A8-0217/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
68item on the agendapointNauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų
Tiziana Beghin (A8-0220/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2016 m. birželio 30 d., 18:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
23item on the agendapointKova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose
Barbara Lochbihler (A8-0205/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 19:00
Teisinis pranešimas