Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 4. července 2016 - Čtvrtek, 7. července 2016 225k
Úterý, 5. července 2016171kVerze: Středa, 6. července 2016, 15:07
 Body k pořadu jednání
08:30 - 12:50   Rozpravy
13:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 12:50   Rozpravy       Řečnická doba
52 pointBilance nizozemského předsednictví Rady
Prohlášení Rady a Komise
[2016/2709(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
  pointPŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
50 -Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2016
Prohlášení Evropské rady a Komise

[2016/2711(RSP)]
13:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
63***voteDohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Doporučení:  Mariya Gabriel (A8-0197/2016)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
[2015/0199(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
29***IvoteMezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
Zpráva:  Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
[2014/0268(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
34Lhůta voteUprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu
Zpráva:  Brando Benifei (A8-0204/2016)
Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu
[2015/2321(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
25Lhůta voteSociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků
Zpráva:  Eleonora Forenza (A8-0217/2016)
Zpráva o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků
[2015/2038(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
68Lhůta voteNová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice
Zpráva:  Tiziana Beghin (A8-0220/2016)
Zpráva o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice
[2015/2105(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
23Lhůta voteBoj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU
Zpráva:  Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)
Zpráva o boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU
[2015/2340(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
26Lhůta pointPříprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise
Zpráva:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise
[2015/2353(INI)]
Rozpočtový výbor
56Lhůta pointDaňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
Zpráva:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem
[2016/2038(INI)]
Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
21Lhůta***IpointEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
55Lhůta***IIpointVysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
Doporučení pro druhé čtení:  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
47Lhůta pointSynergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020
Prohlášení Komise
[2016/2695(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Agentury pro moře a rybolov
20Lhůta***I-Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
22Lhůta***I-Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Výbor pro rybolov
62***IpointSekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
08:30 - 12:50   Rozpravy     item on the agenda
Evropská rada (včetně odpovědí)15'
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)30'
Poslanci135'
PPE35'30S&D31'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'ENF8'NI4'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (9x6') 54'
Navrhovatelé   (17x1') 17'
Poslanci211'
PPE57'S&D50'30ECR21'ALDE20'GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'ENF12'NI6'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
34item on the agendapointUprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu
Brando Benifei (A8-0204/2016
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
25item on the agendapointSociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků
Eleonora Forenza (A8-0217/2016
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
68item on the agendapointNová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice
Tiziana Beghin (A8-0220/2016
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníČtvrtek, 30. června 2016, 18:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 4. července 2016, 19:00
23item on the agendapointBoj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU
Barbara Lochbihler (A8-0205/2016
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
26item on the agendapointPříprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
56item on the agendapointDaňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
21item on the agendapointEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
55item on the agendapointVysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. června 2016, 12:00
47item on the agendapointSynergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020
  -Návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
20item on the agendapointEvropská agentura pro námořní bezpečnost
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -Pozměňovací návrhyPátek, 1. července 2016, 12:00
22item on the agendapointEvropská agentura pro kontrolu rybolovu
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -Pozměňovací návrhyPátek, 1. července 2016, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 1. července 2016, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 4. července 2016, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 5. července 2016, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 19:00
Právní upozornění