Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 4. července 2016 - Čtvrtek, 7. července 2016 225k
Středa, 6. července 2016171kVerze: Středa, 6. července 2016, 15:07
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
51 pointPředstavení priorit slovenského předsednictví Rady
Prohlášení Rady a Komise
[2016/2710(RSP)]
71Lhůta pointPříprava pracovního programu Komise na rok 2017
Prohlášení Komise
[2016/2773(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
74***voteÚčast Ázerbájdžánu na programech Unie
Doporučení:  Norica Nicolai (A8-0210/2016)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie
[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
58 voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015
Zpráva:  José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015
[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]
Rozpočtový výbor
55Lhůta***IIvoteVysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
Doporučení pro druhé čtení:  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
77Lhůta***IvoteOznačování energetické účinnosti štítky
Zpráva:  Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Pondělí, 4. července 2016
21Lhůta***IvoteEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
20Lhůta***IvoteEvropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
22Lhůta***IvoteEvropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Výbor pro rybolov
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
62***IvoteSekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
26Lhůta votePříprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise
Zpráva:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise
[2015/2353(INI)]
Rozpočtový výbor
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
56Lhůta voteDaňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
Zpráva:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem
[2016/2038(INI)]
Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
47Lhůta voteSynergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020
Návrhy usnesení
[2016/2695(RSP)]
RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016
Rozprava: Úterý, 5. července 2016
71Lhůta votePříprava pracovního programu Komise na rok 2017
Návrhy usnesení
[2016/2773(RSP)]
RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016
Rozprava: Středa, 6. července 2016
72Lhůta voteNávrhy usnesení - Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb
[2016/2600(RSP)]
RC-B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016
Rozprava: Středa, 8. června 2016
81Lhůta voteNámitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko
[2016/2669(DEA)]
B8-0869/2016, B8-0870/2016
92Lhůta voteNámitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
[2016/2743(DEA)]
B8-0868/2016
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
93 pointGlobální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2016/2813(RSP)]
97 pointNové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2016/2818(RSP)]
85 pointNová strategie EU pro Čínu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2016/2803(RSP)]
80 pointVýroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2016/2796(RSP)]
65Lhůta point71. zasedání Valného shromáždění OSN
Zpráva:  Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)
Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
[2016/2020(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
88 pointOchrana oznamovatelů
Prohlášení Rady a Komise
[2016/2806(RSP)]
86 pointRevize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru
Prohlášení Komise
[2016/2804(RSP)]
82Lhůta pointNámitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
[2016/2708(RPS)]
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)25'
Poslanci105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30ENF6'30NI4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)40'
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodaj6'
Navrhovatel1'
Autor (výbor)5'
Poslanci225'
PPE61'30S&D54'ECR22'30ALDE21'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD14'30ENF12'30NI6'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
71item on the agendapointPříprava pracovního programu Komise na rok 2017
  -Návrhy usneseníPondělí, 4. července 2016, 18:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 5. července 2016, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 5. července 2016, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 19:00
55item on the agendapointVysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. června 2016, 12:00
77item on the agendapointOznačování energetické účinnosti štítky
Dario Tamburrano (A8-0213/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
21item on the agendapointEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
20item on the agendapointEvropská agentura pro námořní bezpečnost
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -Pozměňovací návrhyPátek, 1. července 2016, 12:00
22item on the agendapointEvropská agentura pro kontrolu rybolovu
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -Pozměňovací návrhyPátek, 1. července 2016, 12:00
26item on the agendapointPříprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
56item on the agendapointDaňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
47item on the agendapointSynergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020
  -Návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
72item on the agendapointRozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb
(O-000058/2016 - B8-0702/2016) (O-000059/2016 - B8-0703/2016) 
  -Návrhy usneseníStředa, 29. června 2016, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
81item on the agendapointNámitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
92item on the agendapointNámitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 5. července 2016, 16:00
65item on the agendapoint71. zasedání Valného shromáždění OSN
Andrey Kovatchev (A8-0146/2016
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. června 2016, 12:00
82item on the agendapointNámitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 1. července 2016, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 4. července 2016, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 5. července 2016, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 19:00
Právní upozornění