Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 4. července 2016 - Čtvrtek, 7. července 2016 225k
Čtvrtek, 7. července 2016162kVerze: Středa, 6. července 2016, 15:07
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
37Lhůta pointProvádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
Zpráva:  Helga Stevens (A8-0203/2016)
Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu
[2015/2258(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
89Lhůta -Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi
[2016/2807(RSP)]
RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016
90Lhůta -Bahrajn
[2016/2808(RSP)]
RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016
91Lhůta -Myanmar, a zejména situace Rohingyů
[2016/2809(RSP)]
RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
48 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
65Lhůta vote71. zasedání Valného shromáždění OSN
Zpráva:  Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)
Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
[2016/2020(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 6. července 2016
37Lhůta voteProvádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
Zpráva:  Helga Stevens (A8-0203/2016)
Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu
[2015/2258(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Čtvrtek, 7. července 2016
82Lhůta voteNámitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
[2016/2708(RPS)]
B8-0842/2016
Rozprava: Středa, 6. července 2016
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
67 pointExistence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2016/2681(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Evropská komise
Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU
76 pointPředávání osobních údajů Číně
Prohlášení Komise
[2016/2762(RSP)]
94 pointUplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy
Prohlášení Komise
[2016/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodaj6'
Navrhovatelé   (9x1') 9'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Autor (výbor)5'
Poslanci45'
PPE9'30S&D9'ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI2'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
37item on the agendapointProvádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
Helga Stevens (A8-0203/2016
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
89item on the agendapointSituace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 14:00
90item on the agendapointBahrajn
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 14:00
91item on the agendapointMyanmar, a zejména situace Rohingyů
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 4. července 2016, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 14:00
65item on the agendapoint71. zasedání Valného shromáždění OSN
Andrey Kovatchev (A8-0146/2016
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. června 2016, 12:00
82item on the agendapointNámitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 4. července 2016, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 1. července 2016, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 4. července 2016, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 5. července 2016, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 6. července 2016, 19:00
Právní upozornění