Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 2. října 2017 - Čtvrtek, 5. října 2017 223k
Středa, 4. října 2017172kVerze: Středa, 4. října 2017, 16:23
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 22:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
15 pointPříprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017
Prohlášení Rady a Komise
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
41***voteDohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
Doporučení:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
54*voteUstanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku
Zpráva:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
58*voteAutomatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice

Zpráva:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
57*voteAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku
Zpráva:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
56*voteAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku
Zpráva:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
36Lhůta***IvoteBezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě
Zpráva:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
37Lhůta***IvoteRegistrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich
Zpráva:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
38Lhůta***IvoteSystém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě
Zpráva:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
72Lhůta voteNámitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
Návrh usnesení
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
74Lhůta voteNámitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
Návrh usnesení
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Lhůta voteNámitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
Návrh usnesení
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Lhůta voteNávrh usnesení - Ukončení dětských sňatků
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
35Lhůta voteNávrh usnesení - Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Rozprava: Úterý, 3. října 2017
15:00 - 22:00   Rozpravy       Řečnická doba
80 pointÚstava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku
Prohlášení Komise
[2017/2888(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
63 pointRozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPředstavení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016
[2017/2765(RSP)]
Za přítomnosti předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho
24***pointPosílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce
Doporučení:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
70 pointZatykače Interpolu (červená oznámení)
Prohlášení Rady a Komise
[2017/2873(RSP)]
71 pointBezpečnost na evropských silnicích
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Bezpečnost na evropských silnicích
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)40'
Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí)10'
Zpravodaj6'
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Autor (politická skupina)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointBezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. září 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. září 2017, 13:00
38item on the agendapointSystém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 27. září 2017, 13:00
72item on the agendapointNámitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 2. října 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 3. října 2017, 16:00
74item on the agendapointNámitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 2. října 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 3. října 2017, 16:00
75item on the agendapointNámitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 2. října 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 3. října 2017, 16:00
50item on the agendapointUkončení dětských sňatků
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Návrh usneseníStředa, 27. září 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 2. října 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 3. října 2017, 16:00
35item on the agendapointKonference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Návrh usneseníStředa, 27. září 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 2. října 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 3. října 2017, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 29. září 2017, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 2. října 2017, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 3. října 2017, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 4. října 2017, 19:00
Právní upozornění