Esityslista
StrasbourgMaanantai 2. lokakuuta 2017 - Torstai 5. lokakuuta 2017 217k
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017164kVersio: Keskiviikko 4. lokakuuta 2017, 16:25
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 22:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU       Puheajat
15 pointEurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
41***voteEU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskeva sopimus
Suositus:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
54*voteViisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa
Mietintö:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
58*voteAjoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tšekin tasavallan kanssa
Mietintö:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin tasavallan kanssa
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
57*voteSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Portugalin kanssa
Mietintö:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
56*voteSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kreikan kanssa
Mietintö:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
36Määräaika***IvoteMatkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset
Mietintö:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
37Määräaika***IvoteJäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti
Mietintö:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
38Määräaika***IvoteTarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi
Mietintö:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
72Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi
Päätöslauselmaesitys
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
74Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijapapua FG72 x A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
Päätöslauselmaesitys
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijapapua DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
Päätöslauselmaesitys
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Määräaika votePäätöslauselmaesitys - Lapsiavioliittojen lopettaminen
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
35Määräaika votePäätöslauselmaesitys - Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Keskustelu: Tiistai 3. lokakuuta 2017
15:00 - 22:00   Keskustelut       Puheajat
80 pointPerustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa
Komission julkilausuma
[2017/2888(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
63 pointFinanssipoliittinen sopimus ja sen sisällyttäminen EU:n lainsäädäntökehykseen
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2017/2866(RSP)]
42 pointTilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen esittely
[2017/2765(RSP)]
Tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen läsnä ollessa
24***pointTiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto
Suositus:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
70 pointInterpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2017/2873(RSP)]
71 pointEuroopan tieturvallisuus
Suullinen kysymys - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Komissio
Euroopan tieturvallisuus
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)15'
"Catch the eye"5'
Jäsenet89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)40'
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti (vastauksineen) 10'
Esittelijä6'
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Laatija (poliittinen ryhmä)2'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Jäsenet225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointMatkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. syyskuuta 2017, 13:00
37item on the agendapointJäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. syyskuuta 2017, 13:00
38item on the agendapointTarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 27. syyskuuta 2017, 13:00
72item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi
  -TarkistuksetMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 3. lokakuuta 2017, 16:00
74item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijapapua FG72 x A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
  -TarkistuksetMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 3. lokakuuta 2017, 16:00
75item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijapapua DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
  -TarkistuksetMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 3. lokakuuta 2017, 16:00
50item on the agendapointLapsiavioliittojen lopettaminen
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 27. syyskuuta 2017, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 3. lokakuuta 2017, 16:00
35item on the agendapointVuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 27. syyskuuta 2017, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 3. lokakuuta 2017, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 29. syyskuuta 2017, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 2. lokakuuta 2017, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 3. lokakuuta 2017, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 4. lokakuuta 2017, 19:00
Oikeudellinen huomautus