Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 2. listopada 2017. - Četvrtak, 5. listopada 2017. 218k
srijeda, 4. listopada 2017.169kVerzija: srijeda, 4. listopada 2017., 16:26
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 22:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA       Vrijeme za izlaganje
15 pointPriprema za sastanak Europskog vijeća 19. i 20. listopada 2017.
Izjave Vijeća i Komisije
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
41***voteSporazum o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC


Preporuka:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU–LAC
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
54*voteOdredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Bugarskoj i Rumunjskoj

Izvješće:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
58*voteAutomatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Češkoj
Izvješće:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Češkoj
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
57*voteAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Portugalu
Izvješće:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Portugalu
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
56*voteAutomatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Grčkoj
Izvješće:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Grčkoj
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
36Rok***IvoteSigurnosna pravila i norme za putničke brodove
Izvješće:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
37Rok***IvoteUpis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica
Izvješće:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
38Rok***IvoteSustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila
Izvješće:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
72Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava
Prijedlog rezolucije
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
74Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 x A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
Prijedlog rezolucije
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
Prijedlog rezolucije
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Rok votePrijedlog rezolucije - Zaustavljanje prakse dječjih brakova
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
35Rok votePrijedlog rezolucije - Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Rasprava: utorak, 3. listopada 2017.
15:00 - 22:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
80 pointUstav, vladavina prava i temeljna prava u Španjolskoj u svjetlu događaja u Kataloniji
Izjava Komisije
[2017/2888(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
63 pointFiskalni ugovor i njegovo ugrađivanje u pravni okvir EU-a
Tematska rasprava (članak 153.a Poslovnika)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPredstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2016. godinu
[2017/2765(RSP)]
U prisustvu Klaus-Heinera Lehnea, predsjednika Revizorskog suda
24***pointPojačana suradnja: Ured europskog javnog tužitelja
Preporuka:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”)
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
70 pointUhidbeni nalozi Interpola (crvene tjeralice)
Izjave Vijeća i Komisije
[2017/2873(RSP)]
71 pointSigurnost na europskim cestama
Usmeno pitanje - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Komisija
Sigurnost na europskim cestama
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)40'
Predsjednik Revizorskog suda (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelj6'
Govornik u tematskoj raspravi4'
Podnositelj (klub zastupnika)2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (4x5') 20'
Zastupnici225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointSigurnosna pravila i norme za putničke brodove
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. rujna 2017., 13:00
37item on the agendapointUpis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. rujna 2017., 13:00
38item on the agendapointSustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 27. rujna 2017., 13:00
72item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava
  -Amandmaniponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 3. listopada 2017., 16:00
74item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 x A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
  -Amandmaniponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 3. listopada 2017., 16:00
75item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
  -Amandmaniponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 3. listopada 2017., 16:00
50item on the agendapointZaustavljanje prakse dječjih brakova
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 27. rujna 2017., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 3. listopada 2017., 16:00
35item on the agendapointKonferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 27. rujna 2017., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 3. listopada 2017., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 29. rujna 2017., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 2. listopada 2017., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 3. listopada 2017., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 4. listopada 2017., 19:00
Pravna napomena